Piedestals

posted in: Ceramic | 0

Under mitt kandidatarbete har jag velat närma mig ett uttryck som tar hänsyn till skapandets syfte, odling och bruksföremålet. Tankeprocessen rörande syftet har bestått av ett ifrågasättande av vad jag skapar till. Filosofiska funderingar får mycket utrymme inom mig och bidrar till att jag ständigt ifrågasätter det betraktar men också mina egna inre processer. Att skapa nya ting och vad man själv fokuserar på, är för mig, en viktig tankeprocess. Om materialism och förhållandet till naturen skriver skriver Rudolf Steiner:

The materialism which has developed in the last few centuries has alienated people from true reality. Human beings have been sundered from it and grown inwardly lonely. Most lonely of all are those who have become detached from life, torn from its living context, and are now related only to the arid machine, the factory on the one hand, and on the other to soulless capitalism.

(Steiner, Rudolf 2015(1919):59)

De positiva effekter jag känner genom att vara nära växtlighet och att ha möjlighet till att plantera, har lett mitt kandidatarbete mot utforskandet av bruksföremål som ämnar sig till att odla i. Här är krukan ett portabelt ekosystem, en komponent till hemmet som möjliggör växtlighet i våra hem.

ENGLISH:

During my BA, I have focused on my own and others needs for having plats around the house and have designed a way of working that enables me to connect the pot with the pedestal, which in this work is a symbol of raising significance. The pot, whose purpose is to maintain and propagate plants is a controlled, extracted form of vegetation- a small piece of nature. During the work of ”Mother Earth,” I use the red clay species called terra cotta because of the aesthetics. Terracotta has a long history and has been used as material for custom-made items, pots and as a sculpture medium throughout the ages. With the pot you could transport plants, creating new cultivation traditions and possibilities. Inspired by the flower pot and its history, I have made my own contemporary interpretation of it and integrated the pot with the pedestal. The objects are made on the throwing wheel, unglazed and high fired.