Ett utforskande av odlingslust, terrakottakrukan och piedestalen

 

Exam work, BA, Konstfack, University Collage of Arts, Craft & Design, 2017. ”Moder Jord” (Mother Earth)

Under mitt kandidatarbete har jag velat närma mig ett uttryck som tar hänsyn till skapandets syfte, odling och bruksföremålet. Tankeprocessen rörande syftet har bestått av ett ifrågasättande av vad jag skapar till. Filosofiska funderingar får mycket utrymme inom mig och bidrar till att jag ständigt ifrågasätter det betraktar men också mina egna inre processer. Att skapa nya ting och vad man själv fokuserar på, är för mig, en viktig tankeprocess. Om materialism och förhållandet till naturen skriver skriver Rudolf Steiner:

The materialism which has developed in the last few centuries has alienated people from true reality. Human beings have been sundered from it and grown inwardly lonely. Most lonely of all are those who have become detached from life, torn from its living context, and are now related only to the arid machine, the factory on the one hand, and on the other to soulless capitalism.

(Steiner, Rudolf 2015(1919):59)

De positiva effekter jag känner genom att vara nära växtlighet och att ha möjlighet till att plantera, har lett mitt kandidatarbete mot utforskandet av bruksföremål som ämnar sig till att odla i. Jag ser krukan som ett portabelt ekosystem, en komponent till hemmet som möjliggör för växtligheten att finnas till i våra hem.

ENGLISH:

In my graduate work, I work on the potter’s wheel and creates culture vessel integrated with pedestals. I work within the context of ”every day objects” with sculptural components. I have assumed terracotta pot as a symbol of small scale farming and interprets farming tradition with my aesthetic. During the process, I have designed an approach that allows for me to connect the pedestal in this work as a symbol to raise up and demonstrate the importance of the flowerpot/terracotta pot.